IMAGE Hızırnâme
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Önsöz Bu esere adını veren Hızır, halk arasında “Hızır gibi yetişti.” Her geceyi kadir, her geleni Hızır bil.” Hızır uğramak.”... DEVAMINI OKU...
IMAGE Kitâb-ı Cabbâr Kulu
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Önsöz Alevîlik-Bektâşîlik konusunda derinliğine araştırma yapmadan önce, bu kadar sayıda yazılı kaynağın varlığından haberdar... DEVAMINI OKU...
IMAGE Dâstân-ı İbrâhîm Edhem
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Önsöz İslam Tasavvufunun en önemli merkezlerinden birisi olan Horasan, birçok büyük değer yetiştirmiştir. Ahmet Yesevî, Lokman-ı Perende,... DEVAMINI OKU...
IMAGE Erkannâme
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Önsöz Anadolu Alevîliği; uzun tarihî-siyasî süreçler sonucunda oluşmuş, sözlü ve yazılı kültüre dayanan İslâmî-tasavvufî bir... DEVAMINI OKU...
IMAGE Velâyetnâme
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Konu Başlıkları 1- Türk Kültüründe Velâyetnâme Geleneği Tasavvuf geleneğinde esasını, sâlih kişilere Allâh tarafından... DEVAMINI OKU...
IMAGE Kitâb-ı Dâr
Çarşamba, 18 Eylül 2013
Alevîlik-Bektâşîlik konusunda derinliğine araştırma yapmadan önce, bu kadar sayıda yazılı kaynağın varlığından haberdar değildim.... DEVAMINI OKU...
IMAGE Makalat
Pazartesi, 30 Eylül 2013
Hacı Bektaş-ı Velî, 13. asrın başlarında Horasan’dan gelip Anadolu’ya yerleşen, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında... DEVAMINI OKU...
IMAGE Besmele Tefsiri
Cuma, 13 Eylül 2013
Milletlerin manevî kültür mirasları içinde yer alan ferdî ve anonim eserler, zaman içinde onları meydana getiren toplulukların inanç,... DEVAMINI OKU...