HACI BEKTÂŞ VELÎ

HACI BEKTÂŞ VELÎ

Büyük islam mutasavvıfı ve Bektaşi tarikatinin kurucusu olan Hacı Bektaş Veli 1209 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde dünyaya geldi. Soy itibariyle İmam Musa Kazım üzerinden Ehli Beyt’e dayanmaktadır. Babası İbrahim Sani, annesi ise Hatem Hatun’dur. Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş olan Hacı Bektaş Veli 1238/48 yılları arasında Horasan’dan ayrılarak önce Necef daha sonra Mekke ve Medine’ye ulaşmış, Küdüs ve Şam’ı ziyaretlerinden sonra Anadolu’ya gelerek Sulucakarahöyük’e yerleşmiştir. Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan bir alanda islamiyetin ve tasavvufun yayılmasında etkili olan Hacı Bektaş Veli aynı zamanda Yeniçeri Ocağı’nında manevi piri sayılmaktaydı. Makalat, Fevaid, Besmele şerhi, Makalat-ı Gaybiye adlı eserleri ile “insan-ı kamil” yolunun gereklerini ve kurallarını izah etmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre ile görüşmüş olması muhtemeldir. Fikirleri halifeleri Hacım sultan, Seyyit Ali Sultan, Abdal Musa Sultan tarafından Anadolu ve Balkanlara taşınmıştır. 1271 yılında Hakk’a yürümüştür. Türbesi bugün ki ismiyle Nevşehir/Hacıbektaş ilçesindedir.
Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Noksanlık eksiklik senin görüşünde
Bizim erkanımız; ahlak-ı Muhammedi edeb-i Ali’dir.
İslamin temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

HAJI BEKTASH VELI
Great Islam Sufi and the founder of Bektashi religious sect Haji Bektash Veli was born in the city of Nishabur/Khorasan in 1209. His root of descent lies on the “Ehli Beyt” out of Imam Musa Kazım. His father is Ibrahim Sani, his mother is Hatem Hatun. Between the years 1238 and 1248, he studied in the school of Ahmet Yesevi and then migrated from Khorasan to firstly Necef and then reached to Mecca, Medina. After his visits to Jerusalem and Damascus, He came to Asia Minor and settled down to Sulucakarahoyuk. Haji Bektash Veli, effective person in the spread of Islam and Sufism in a region from Asia Minor to the Balkans, was reckoned as the moral master of the Janissary Guild at the same time. He explained the conditions and rules of “the ideal human being way” with his works: Makalat, Fevaid, Besmele Serhi, Makalatı Gaybiye. It is possible that he met Mevlana Celaleddin and Yunus Emre. His ideas were brought to the Minor Asia and the Balkans by his followers (Halifs) Hacim Sultan, Seyyit Ali Sultan and Abdal Musa Sultan. He died in 1271 and his tomb is in the Hacibektas that is current name today.
Never be asked Male or female in the love language
Everything created by God is on the way
In our view there is no difference between male or female
Deficiency, lacks are in your view
Our way; Moral of Mohammed and Good manner of Ali
Fundamental of Islam is Good Moral; Core of Moral is Information; Core of Information is Wisdom.

SEÇME SÖZLERİ

Seçme Sözleri
Eline, diline, beline sahip ol!
Îsâr etmek (yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek) dostluktur.
Muhabbeti açığa vurmak nezâkettir.
Kötülüğe karşı iyilik yapmak insanlıktır.
Sevgi kalbin hayatıdır.
İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Kendisini Kur’ân’a layık hale getirmeyen, onunla aydınlanmayan kör olmuş demektir.
Kur’an âşıktan maşûka bir mektuptur.
Yüce Allâh’ın rızâsını kazanmak ve Hazret-i Mustafâ’ya (sav) tabi olmak, Kur’ân’ın emridir.
Kimsenin ayıbını arama!
Kendi ayıbını görür ol!
(Hakk’ı) ara, bul!
Âşıkların sözü, sohbeti hakîkî maşûktan (Hakk’tan) başkası değildir.
Derviş tüm zamanını Allah ile geçirmeli, ondan doğan her nefes, Hakk’ı anarak tükenmelidir.
Hiçbir zaman şöhret arama; şöhret afettir.
Soya, sopa rağbet etme!
Affet ki; seni de affetsinler.
Düşman hakîr olsa da, hor tutma!
Halkla mücadele etme!
Hiçbir kimseyi küçümseme!
İncinsen de; incitme!
Bir insanın gönlünü yaralamak cellatlıktır.
Herkese şefkat gözü ile bakmalısın.
Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan halka müderris olsa da; Hakk’a âsîdir.
Evliyânın makâmı odur ki; yetmiş iki milleti kabul eder ve herkese duâ ve himmetle yardım eder.
Allâh’ın velîsi, kendi zamanının Nûh’udur. O’nun yardımı, Allâh’ın kullarını tufan belâsından koruyan gemidir.
Îmânın örtüsü perhizdir. Ziyneti hayâdır. Gıdası vifâk (birlik ve beraberlik)tir.
Eğer bir yeri karanlık görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir.
Derviş gece ve gündüz nefsiyle ve şeytanla savaşmalıdır.
Ayrılık gütmek yanlıştır.
Topluluğa ait kimseye, haksız ayrılık haramdır.
Topluluk, haklı beraberlikle ayakta durur.
Doğruluk göster; yalanla uyuşma!
Doğruyu söylemekten geri durma!
Derviş sözlerinde ve davranışlarında doğru olmalıdır.
Sorulmadan söyleme; çağırılmadan gitme!
Susucu olmak namusluluktur.
Kimseden kimsenin sırrını isteme!
Kimseye hizmet buyurma!
Dünya ile onun izzeti ve devleti ile gururlanma!
Oturduğun yeri pâk (temiz) et, kazandığın lokmayı hak et.
Çalışmadan geçinenler bizden değildir.
Ma’rifet nefsi silmek değil, bilmektir.
Asalet, duruluk ve doğruluktur.
Hakk (Allah) güneşten daha zâhir (görünür)dir.
Asıl körlük, nankörlüktür.
Gözlüye gizli yok.
En büyük kerâmet çalışmaktır.
Îmânın kemâli (olgunluğu) ahlâk güzelliğidir.
Mürşidlik alıcılık değil, vericiliktir.
Âlem (evren) Âdem (insan), Âdem de âlem içindedir.
Fikirsiz âlim (bilgin) Nuh’suz gemidir.
Zikirsiz derviş nûrsuz (ışıksız) kandildir.
İlim hakîkata (gerçeğe) giden yolları aydınlatan ışıktır.
Göze nûr gönülden gelir.
Kendisini temizleyemeyen (eğitemeyen) başkasını temizleyemez.
Bizim semâhımız ilâhî bir aşktır.
Kadınları okutunuz. Kadınları okumayan milletler yükselemez.
Doğruluk dost kapısıdır.
Ma’rifet ehlinin ilk kapısı edeptir.
Sayings About Haci Bektas Veli
Staying hungry but giving food to others, walking naked but clothing others, is true friendship.
It is courtesy to reveal love for one another.
Doing good in return for evil is essence of being human.
Love is the life of heart.
The end of the road is dark without guidance from knowledge.
He, who is not illuminated by the Kuran, is blind.
Kuran is a letter from the lover to the loved.
It is Kuran’s order to earn Allah’s liking and stay loyal to the Messenger.
Do not search for anybody’s mistakes!
See your own mistakes!
Search Allah and find him!
What the lover says is only about the real loved one (Allah).
Dervish should spend all his time with Allah, all his breath should be spent telling about Allah.
Never desire fame, fame is disaster.
Do not favor descent!
Forgive and be forgiven.
Do not despise enemy, even if he is worthless.
It is sin to seperate from community without reason, for he who belongs to them.
Community stands afoot only with staying together in just way.
Show honesty, fight lies!
Do not hold yourself from telling the truth!
Dervish should be honest in word and deed.
Do not speak without being asked, do not go without being called!
Honesty is staying silent!
Do not ask anybody secrets of others.
Do not order anybody to serve you!
Do not be proud of the glory and power in the World!
Keep clean where you sit, deserve what you eat.
He who makes a living without working is not of us.
Knowledge is not erasing oneself, but knowing oneself.
Nobility is cleanness and honesty.
Allah is more visible than the sun.
Real blindness is ingratitude.
There is no secret for he who has eyes.
Biggest wonder is work.
Maturity of belief is beauty of morals.
Guiding is giving, not taking.
Cosmos is in man, man is in cosmos.
Scientist without reason is ship without Noah.
Knowledge shines on the road to truth.
Light of eyes comes from heart.
He who cannot clean himself cannot clean others.
Our dance is love of Allah.
Educate women. Nations who do not educate their women cannot rise.
First door of those with knowledge is decency.