HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin 2. Sayısı Yayımlandı.

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Uluslararası hakemli “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin” ikinci sayısı yayımlandı. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin, 2. sayısının içeriği ise şöyledir: 1. Doç. Dr. Cenk GÜRAY(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi), “Abdalân-ı Rûm Topluluklarının İnanç Gelenekleri Üzerinden Semah İbadetinin Temellerine Bir Bakış”. 2. Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU (Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Antropolojik Yaklaşımla Hızır İnancı: Dersim Bölgesinde Uygulanan Dinî Ritüeller”. 3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali BALKANLIOĞLU (Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Duvar Toplumu, İslamofobya ve İç-Fobya: Alevi-Sünni Evlilikleri İç-Fobyaları Kırmak İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?”. 4. Doç. Dr. Doğan KAPLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Alevilere Atılan “Mum Söndü” İftirasının Tarihsel Kökenleri Üzerine”. 5. Dr. Deniz GÜNEŞ (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı), “Alevi-Bektaşi Kültürel Kimliğinin İfadesinde Müzik, Zâkir Ve Bağlamanın Rolü”. 6. Ceyhun SOLMAZ (Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu-Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi), “Âşıkların Dilinden Seyyid Hüseyin Gâzi”. 7. Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Bir Bektaşi İlmihali”. Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik araştırmaları olan kıymetli bilim insanları ve yazarların makalelerini içerisinde barındıran ve Aralık 2014’te ikinci sayısı çıkan “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi”, altı ayda bir yayımlanacaktır.

 

http://www.hunkardergisi.hitit.edu.tr/