HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin 2. Sayısı Yayımlandı.

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Uluslararası hakemli “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin” ikinci sayısı yayımlandı. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin, 2. sayısının içeriği ise şöyledir: 1. Doç. Dr. Cenk GÜRAY(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi), “Abdalân-ı Rûm Topluluklarının İnanç Gelenekleri Üzerinden Semah İbadetinin Temellerine Bir Bakış”. 2. Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU (Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Antropolojik Yaklaşımla Hızır İnancı: Dersim Bölgesinde Uygulanan Dinî Ritüeller”. 3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali BALKANLIOĞLU (Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Duvar Toplumu, İslamofobya ve İç-Fobya: Alevi-Sünni Evlilikleri İç-Fobyaları Kırmak İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?”. 4. Doç. Dr. Doğan KAPLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Alevilere Atılan “Mum Söndü” İftirasının Tarihsel Kökenleri Üzerine”. 5. Dr. Deniz GÜNEŞ (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı), “Alevi-Bektaşi Kültürel Kimliğinin İfadesinde Müzik, Zâkir Ve Bağlamanın Rolü”. 6. Ceyhun SOLMAZ (Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu-Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi), “Âşıkların Dilinden Seyyid Hüseyin Gâzi”. 7. Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), “Bir Bektaşi İlmihali”. Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik araştırmaları olan kıymetli bilim insanları ve yazarların makalelerini içerisinde barındıran ve Aralık 2014’te ikinci sayısı çıkan “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi”, altı ayda bir yayımlanacaktır.

 

http://www.hunkardergisi.hitit.edu.tr/

Hünkâr Dergimiz İdeal Online Türkçe Veritabanında Taranmaya Başlamıştır.

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından yayınlanan Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergimiz İdealonline Veritabanında taranmaya başlamıştır.

 

 

İlgili adrese ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

İdealonline Veritabanı Nedir?

İdealonline, tıp, fen bilimleri, edebiyat, tarih, sanat, mühendislik gibi alanlarda kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan bir elektronik veritabanıdır. 

İdealonline, bir kişiye dünyanın herhangi bir yerinden bilgisayarıyla yukarıda belirttiğimiz alanlarda her türlü bilgiye ulaşabilme imkanı sağlayan bir platformdur. 

Amacımız nedir? 

Güncel bilgi kaynaklarına yada arşivlerde okuyucularını bekleyen değerli kaynaklara, araştırmacıların, meraklı okuyucuların hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve ulaştıkları bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak elektronik ortamda bir platform oluşturmaktır. 

Özellikle baskısı tükenmiş eserlerdeki yada yıllardır çıkan süreli yayınlardaki bilgi birikimi ya sayfalar arasında kaybolmakta yada araştırmalarda ciddi bir zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bu da kurumlar için ekonomik bir değer ifade etmemektedir. İdealonline, veritabanı bu bilgileri kurumlar için kolay ulaşılabilen bir kaynak haline gelmesini sağlayarak, ekonomik değer olarak kuruma dönmesini hedeflemektedir. 

Neden Türkçe Elektronik Veritabanı? 

Bilgi ve teknoloji çağında bilgiye mobil olarak kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilme yönünde oluşan talep kütüphane, kitap gibi somut varlıkların giderek soyutlaştırılmasına ve sanal ortama aktarılmasına neden olmaktadır. 

Üniversiteler, kolejler, dernekler gibi kurumların, elektronik bilgi kaynaklarına ayırdığı bütçeler her geçen gün artmaktadır. Araştırmacılar, öğretim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler artık elektronik ortamdaki yabancı bilgi kaynaklarına ulaşımdaki kolaylığı ve zenginliği Türkçe kaynaklarda da bulmayı istemektedirler. 

Abdal Musa Sultan Dergâhı’nın Yeni Fotoğrafları Sitemizde

 

Antalya Elmalı, Tekkeköy’de bulunan Abdal Musa Sultan Dergâhı’nın fotoğraflarını Hitit Üniversitesi Hacı Bektâş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezimizin web sitesinde bulabilirsiniz. Tüm detaylarıyla görebileceğiniz fotoğraflara bakarken dergâh içerisinde gezecek ve pirlere niyaz edeceksiniz.

Horasan Pirlerinden ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin amcası Haydar Ata’nın torunu olan Abdal Musa Sultan, Alevî Bektâşî geleneğinde ve canların gönüllerinde çok önemli yer tutar. Payesi Sultânlık, mertebesi Abdallıktır. Pir evindeki hizmet postu ise, "Ayakçı Postu''dur. Bu post, Bektâşî meydanlarına serilen on iki posttan on birincisi olup, diğer adı ''Abdal Musa Sultan Postu"dur. Ayrıca, canlar Abdal Musa Sultan adına her yıl birlik cemi yapmaktadırlar. 

Abdal Musa Sultan Dergâhı’nın fotoğraflarını çeken ve bizimle paylaşan Sanat Tarihçisi Tekin BAYATLI’ya bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz.

 

Resim Galerisine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Hünkâr Hacı Bektâş Velî Külliyesi’nin Yeni Fotoğrafları Sitemizde

Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan Hünkâr Hacı Bektaş Velî Külliyesi’nin yeni fotoğraflarını Hitit Üniversitesi Hacı Bektâş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezimizin web sitesinde bulabilirsiniz. Tüm detaylarıyla görebileceğiniz fotoğraflara bakarken kendinizi dergâh içerisinde gezer gibi hissedecek ve pirlere niyaz edeceksiniz.

Hünkâr, 13. yüzyılda yaşamış Anadolu ve Balkanların İslamlaşmasını sağlamış, Urum diyarını iskan politikası ile imar etmiş ve tâliplerini irşâd etmiştir. Kurduğu bu yolu, “Eline-Diline-Beline Sahip Ol” düsturuyla özetlemiş ve dervişlerini de bu ahlâkla eğitmiştir.

Hacı Bektâş Veli Dergâhı’nın fotoğraflarını çeken ve bizimle paylaşan Sanat Tarihçisi Tekin BAYATLI’ya bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Resim Galerisine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’nin İlk Sayısı Yayımlandı.

 

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Uluslararası hakemli “Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin” ilk sayısı yayımlandı.

Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin,  1. sayısının içeriği ise şöyledir:

 1. Prof. Dr. Osman EĞRİ (Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi), “Alevi Bektaşi Geleneğinde Hakk’ın Bir’liğinden Halkın Dirliğine”.

2. Hüseyin DEDEKARGINOĞLU (Dede Garkın Ocağı Dedesi, Ankara), “Muharrem ve Aşure”.

3. Prof. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR (İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) – Doç. Dr. Taner TATAR (İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi), “Aşka Semah Dönmek”.

4. Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi), “Bir Sosyal Sistem Olarak Alevilik”.

5. Hasan ÇELİK (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi), “Alevilik ve Bektaşilik’te Gönül Eğitimi”.

Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik araştırmaları olan kıymetli bilim insanları ve yazarların makalelerini içerisinde barındıran ve Haziran 2014’te ilk sayısı çıkan “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi”, altı ayda bir yayımlanacaktır.