HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’nin İlk Sayısı Yayımlandı.

 

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Uluslararası hakemli “Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin” ilk sayısı yayımlandı.

Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisinin,  1. sayısının içeriği ise şöyledir:

 1. Prof. Dr. Osman EĞRİ (Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi), “Alevi Bektaşi Geleneğinde Hakk’ın Bir’liğinden Halkın Dirliğine”.

2. Hüseyin DEDEKARGINOĞLU (Dede Garkın Ocağı Dedesi, Ankara), “Muharrem ve Aşure”.

3. Prof. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR (İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) – Doç. Dr. Taner TATAR (İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi), “Aşka Semah Dönmek”.

4. Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi), “Bir Sosyal Sistem Olarak Alevilik”.

5. Hasan ÇELİK (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi), “Alevilik ve Bektaşilik’te Gönül Eğitimi”.

Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik araştırmaları olan kıymetli bilim insanları ve yazarların makalelerini içerisinde barındıran ve Haziran 2014’te ilk sayısı çıkan “HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi”, altı ayda bir yayımlanacaktır.