Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

13. yüzyıldan bu yana ışığıyla Asya, Afrika ve Avrupa’yı aydınlatan Hacı Bektaş Velî’nin Türk kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri yorumsuz olarak yayımlamak, bu bilgileri yetkili bilim adamlarının, araştırmacıların ve insanlığın değerlendirmesine sunmak, amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurmak, bu kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak, ülkemizin uluslararası alandaki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunan bir Merkez olmak.

Vizyon

Adını tasavvuf düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Hacı Bektaş Velî’den alan Merkezimizi, çağdaş ve bilimsel araştırmalar ışığında geliştirerek Hacı Bektaş Velî’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin yazma eserlerini ortaya çıkaran, uygun illerde alan araştırmaları yapan, bu alanda araştırmalar yapılmasını destekleyerek fikir ve projeler üretilmesini sağlayan, yurt içi ve yurt dışında Alevilik ve Bektaşilik alanında önemli çalışmalar yapan bir kurum hâline getirmek.

Hacı Bektaş Veli Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Bahçelievler Mah. 2. Cadde No:5 ÇORUM