Tarihçe

2003 yılında Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi'nin Çorum'a bir şubesi açıldı. 12-13 Mart 2003 tarihleri arasında "Türk Kültüründe Alevîlik-Bektâşîlik" isimli bir ulusal sempozyum düzenleyen Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Çorum Şubesi, konferans ve panel etkinliklerinin yanısıra, bölgede yaşayan dede ve babaların ellerinde bulunan el yazması Alevî-Bektâşî kaynaklarına ulaşarak, bu değerli eserleri dijital ortama aktardı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Alevî-Bektâşî Klasikleri" projesinin alt yapısını oluşturan söz konusu yazma eserlerden bir kısmı yayımlandı. 2006 yılında Çorum'da Hitit Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Çorum Şubesi de resmen kapanmış oldu. Çorum ve civarındaki Alevî ve Sünnî vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine, 30 Nisan 2008 tarihinde Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Hacı Bektaş Veli Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Bahçelievler Mah. 2. Cadde No:5 ÇORUM